Fisioteràpia

La fisioteràpia és la disciplina mèdica que utilitza agents físics com a mitjans per la curació, tals com l’aigua, electricitat, ones, calor, massatges..., buscant sempre l’equilibri muscular, elasticitat dels teixits, amplitud de les articulacions i la reducció del dolor.

A Totsalut utilitzem aquests agents mitjançant aparells com ultrasons, infrarrojos, electro estimuladors, però com a eina indispensable i per sobre de totes aquestes, utilitzem la teràpia manual.

Fisioteràpia Esportiva

Fisioteràpia Traumatologica

Fisioteràpia Neurologica Adults

Fisioteràpia Neurologica Infantil