Logopèdia: Tractaments per adults

En els adults poden haver alteracions del llenguatge i l’escriptura, així com funcionals, resultat de no haver estat tractades durant les etapes de desenvolupament, o per l’aparició de lesions sobre el sistema nerviós com poden ser accidents vasculars cerebrals, paràlisi facial, traumatismes craneo encefàlic, malalties degeneratives o infeccioses…Els logopedes, una vegada valorada la dificultat, la tractarà de forma individualitzada i personalitzada, amb una freqüència acordada amb el pacient i amb exercicis de suport en forma de pauta domiciliaria.

Els trastorns més freqüents que podem trobar són:

  • AFÀSIA (pèrdua o alteració del llenguatge una vegada adquirit)
  • DISÀRTRIA (Són errors de l'articulació de les paraules ocasionats per una lesió en el sistema nerviós central o perifèric)
  • ALÈXIA (És la pèrdua de la capacitat de llegir un cop s´ha adquirit)
  • AFONIA (És la pèrdua total de veu)
  • DISFONIA (És una alteració de la veu que dificulta la comunicació )
  • DISFEMIA (Trastorn que afecta a la fluïdesa de la parla )