Psicopedagogia

El fracàs escolar és una de les dificultats que més preocupen a pares i també a professors. En gran part, el fet de patir el fracàs en l'estudi ve motivat perquè el nen o l'adolescent no sap estudiar, o bé, que mai ningú li ha ensenyat a fer-ho.

A Totsalut ens adaptem al moment evolutiu de la persona, i atenem cada cas fomentant les capacitats que els nens i adolescents tenen per progressar, superar les dificultats i seguir avançant en els seus aprenentatges. A la vegada, li aportem tècniques d'estudi i recursos psicopedagògics per millorar en les àrees concretes on detectem les majors mancances.

Les principals dificutats a l'escola que atenem són:

  • Baix rendiment
  • Fracàs escolar
  • Inadaptació escolar
  • Manca de concentració i/o atenció
  • Manca de motivació

Totes aquestes són dificultats força comuns i, en bona part, reeducables amb una bona intervenció psicopedagògica, sempre coordinats amb la família i amb el centre escolar.