Fisioteràpia: Trauma/Reumatologica

La fisioteràpia és la disciplina medica que utilitza agents físics com a mitjans per la curació, tals com l’aigua, electricitat, ones, calor, massatges….., buscant sempre l’equilibri muscular, elasticitat dels teixits, amplitud de les articulacions i la reducció del dolor.

A Totsalut utilitzem aquests agents mitjançant aparells com ultrasons, infrarrojos, electro estimuladors, però com a eina indispensable i per sobre de totes aquestes, utilitzem la teràpia manual.

Tècniques com el massatge, els estiraments, les manipulacions d’alta velocitat, tècniques miotensives, embenats funcionals (tapping), mobilitzacions articulars, tonificació neuro propioceptiva, formen part d’aquest gran ventall que constitueixen la teràpia manual.

Tot això amb l’objectiu que el pacient redueixi o elimini aquelles patologies doloroses inflamatòries que fan que les estructures afectades no actuïn de forma funcional, i que la seva llarga exposició faci que estructures veïnes puguin ser alterades també. Això inclou tant patologies inflamatòries per estrés (petits gestos repetits contínuament per motius laborals o d’hàbit postural) com poden ser tendinitis, fascitis, contractures musculars....; com patologies traumàtiques després de fractures, contusions, llargs períodes d’immobilització com poden ser limitacions de mobilitat, pèrdues de força muscular,...