Osteopatia

La osteopatía preten restaurar la mobilitat dels teixits partint del principi holístic de la totalitat i interdependencia de tots els components corporals. Examina l’individu en el seu conjunt i busca sempre la causa del trastorn o disfunció primaria, que pot ser que no correspongui amb la sintomática (per exemple dolors en un braç tenen origen a la regió cervical, estomac, fetge,….). Tindrà sempre en compte una perdua de mobilitat d’una articulació, múscul, lligaments o visceres, que pugui alterar l’armonia, l’equilibri i el bon funcionament del cos.

L’osteopata basarà el seu tractament en un bon diagnòstic mitjançant una profunda anamnesi, ’observació, tests manuals i palpació, per identificar posibles causes articulars, miofascials, vasculars o neurovegetatius que puguin alterar teixits corporals, i amb l’ajuda de altres tècniques de radiodiagnòstic com RMN, RX, TAC…

Això fa que aquesta especialitat pugui millorar patologies tant distants com:

  • Patologies de l’aparell locomotor com lumbàlgies, dorsalgies, cervicalgies, fuetades cervicals, hernies discals, esquinços, tendinitis, lesions musculars
  • Patologies viscerals com restrenyiment, digestions dificils, hernia d’hiatus, trastorns ginecològics, adherencies posquirúrgiques
  • Patologies cranials com migranyes, cefalees, vertígen, marejos, acúfens, síndromes postraumàtics, bruxisme, alteracions temporomandibulars, sinusitis