Logopèdia: Tractaments infantils

Quan el nen va adquirint el desenvolupament del llenguatge i la parla poden aparèixer dificultats que impedeixen una integració adequada per a la comunicació, tant oral com escrita. La logopèdia treballa les àrees formals del llenguatge que es troben afectades:


 • RETARD DE LA PARLA I DEL LLENGUATGE
 • TRASTORN DE LA PARLA I DEL LLENGUATGE
 • DISFEMIA (Tartamudesa)
 • DISLALIA (Dificultats d’articulació en un o més sons de la parla)

Com a l'escriptura:

 • DISLÈXIA (Incapacitat o dificultat molt acusada per la lectura)
 • DISGRAFIA (Incapacitat o dificultat molt acusada per a la realització de les grafies pròpies de l'escriptura)
 • DISORTOGRAFIA (Dificultat manifesta per a desenvolupar una escriptura correcte)

Tanmateix també pot tractar altres alteracions de caràcter funcional que poden modificar el desenvolupament del llenguatge del nen, però també el seu desenvolupament orofacial, i per tant suposar alteracions més globals. Clar exemple d’aquestes són .

 • DISFONIES FUNCIONALS I CONGÈNITES
 • DEGLUCIÓ ATÍPICA
 • RESPIRACIÓ ORAL
 • HIPOTONICITAT OROFACIAL (Manca de to muscular a la regió orofacial)
 • MALOCLUSIONS (Tancament inadequat de les arcades dentals)

Aquests tractaments, tot i estar desenvolupats per logopedes, tenen sovint una intervenció externa i coordinada d’altres professionals com poden ser ortodoncistes, optometristes, otorinolaringòlegs, osteòpates i fisioterapeutes. Totsalut garantitza aquesta coordinació amb aquests especialistes així com amb la família i el mestre del nen, amb comunicació periòdica i visites personals a les escoles.