Podologia: Quiropodia

La quiropodia és el tractament incruent de les durícies i de les callositats del peu que es provoquen per la combinació de les deformitats pròpies dels dits juntament amb la pressió del calçat que fa que la pell augmenti la seva capa cornea. Mitjançant tècniques de quiropodia obtenim una millora immediata però temporal de les molèsties.

Dins d’aquests tractaments podem incloure els tractaments de berrugues plantars, ungles encarnades, deformitats de les ungles, infeccions per fongs tant a la pell com de les ungles, trastorns de sudoració, traumatismes a les ungles aguts i crònics...

No podem oblidar-nos dels pacients amb risc per presentar patologies cròniques com la diabetes o peus de edat elevada, els quals necessiten una major atenció per part nostre.