Psicologia: infantil

El desenvolupament dels nens no és un procés regular i homogeni, podent passar per moments d'estancament, de regressió, i per moments de dificultats, que es manifesten de diverses maneres, i de vegades requereixen el recolzament d’un professional.

Les problemàtiques més comuns són:

Dificultats per dèficit d'atenció i en el comportament

 • Agressivitat
 • Baixa tolerància a la frustració
 • Desafiament
 • Hiperactivitat
 • Negativisme

Dificultats a l'escola

 • Baix rendiment
 • Fracàs escolar
 • Inadaptació escolar
 • Manca de concentració i/o atenció
 • Manca de motivació

Dificultats en la comunicació

 • Mutisme
 • Tartamudeig

Dificultats en l'alimentació

 • Negativa a menjar
 • Rumiació
 • Vòmits

Dificultats en el control d’esfínters

 • Enuresi (nocturna i diurna)
 • Encopresi

Dificultats en la psicomotricitat (veure també l’apartat de fisioteràpia infantil)

Trastorns de la son

 • Dificultats per a dormir
 • Malsons
 • Somnambulisme
 • Terrors nocturns

Trastorns per ansietat

 • Desinhibició i/o inhibició
 • Fòbies i pors
 • Moviments estereotipats
 • Mutisme
 • Manies, obsessions i fòbies
 • Separació dels pares

Trastorns psicosomàtics

 • Asma
 • Dolor abdominal
 • Mal de cap

Prevenció i detecció precoç de trastorns mentals

Tests d’intel·ligència

Trastorns greus del desenvolupament infantil

 • Psicosi infantil